Zęby przednie dolne zeby wymiarylogoAlmamiss

Nr Foto A B C

104

D_104

33,7

8,9

4,8

106 D_106 34,3 9,6 5,2

108

D_108.psd

35,4

10,0

5,4

110

D_110.psd

37,2

9,7

5,4

111

D_111.psd

38,1

10,8

5,6

Zęby przednie górne - Tabela zestawień

250 108,110 650,760
270 111 790
320 106 650,700
350 106, 108 650,700
351 106, 108 650,700
352 106, 108 650,700
353 106, 108 650,700
354 106, 108 650,700
357 106, 108 650,700
370 108,110 650,760
371 108,110 650,760
372 108,110 650,760
400 111 790
401 111 790
412 111 790
413 111 790

Dane

Zęby ALMAMISS mogą być używane do wykonywania wszelkiego rodzaju prac protetycznych. Warstwowa budowa, urozmaicona faktura dentyny oraz przezierność i świetlistość szkliwa zębów przednich zapewniają idealne podobieństwo do naturalnego wzorca. Guzki zębów trzonowych umożliwiają wielopunktowy kontakt i zapewniają anatomiczność zgryzu. Dzięki zastosowaniu podwójnie usieciowanego polimeru typu IPN w warstwie szkliwa oraz wzmocnieniu dentyny zęby ALMAMISS mają bardzo dużą odporność na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne. Dzięki stałej kontroli usieciowania struktury zęba, zęby ALMAMISS mają doskonałą przyczepność do płyty protezy oraz spójność międzywarstwową. Zęby ALMAMISS są produkowane w 26 fasonach w 16 kolorach V oraz w 9 fasonach w każdym z dwóch kolorów wybielonych OM1 i OM3.

Opakowania

 1. Zęby przednie:
  • pudełko 48 szt. (8 płytek w jednym kolorze i jednym fasonie),
 2. Zęby boczne:
  • pudełko 48 szt. (6 płytek w jednym kolorze i jednym fasonie).

Zęby Almamiss są również sprzedawane "na płytki".

Instrukcja, zamówienia i katalog

Zęby akrylowe ALMAMISS są przeznaczone do ruchomych protez zębowych oraz mostów i implantów. Są zbudowane z trzech warstw (szyjki, dentyny i szkliwa) naśladując budową zęby naturalne i tak jak one posiadają efekt fluorescencyjny. Zęby przednie mają urozmaiconą powierzchnię oraz przezierne i świetliste szkliwo, a zęby trzonowe - guzki ukształtowane w sposób zapewniający wielopunktowy kontakt i anatomiczność zgryzu. Dzięki zastosowaniu podwójnie usieciowanego polimeru typu IPN w warstwie szkliwa oraz wzmocnieniu dentyny zęby ALMAMISS mają bardzo dużą odporność na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne. Są produkowane we wszystkich kolorach uniwersalnej skali kolorystycznej V (A1-D4).
W celu zapewnienia dobrego łączenie zęba z masą na płyty protez, zęby boczne posiadają głęboki relief poprzeczny. W przypadku zeszlifowania tego reliefu, z uwagi na dużą twardość warstwy dentyny zaleca się wykonanie głębokiej retencji aby zapewnić dobre wiązanie zęba z płytą protezy. Przed osadzeniem zębów w masie na płyty protez należy usunąć wosk wrzątkiem oraz odtłuścić ząb monomerem akrylowym. Zęby wytrzymują temperaturę do 100°C i po procesie polimeryzacji przy łączeniu z masą na płyty protez zachowują powierzchnię błyszczącą, dającą się łatwo polerować.

Zęby ALMAMISS spełniają wymagania norm międzynarodowych PN EN ISO 22112 i PN EN ISO 7491. Zagrożeniem dla zdrowia może być wdychanie pyłu przez protetyka podczas szlifowania zębów. Przy pracach tych zaleca się stosowanie wyciągu i maski przeciwpyłowej.

Zęby akrylowe ALMAMISS w opakowaniach należy przechowywać w czystym, suchym, nie nasłonecznionym miejscu. Trzeba je zużyć w czasie nie dłuższym niż 10 lat od wyprodukowania szczególnie ze względu na możliwe obniżenie jakości opakowania.

Producent zaleca umieszczenie w instrukcji dla pacjenta następujących wskazówek:

 • protezy zębowe wykonane z zębów akrylowych należy myć szczoteczką do zębów używając pasty do zębów
  lub innych środków specjalnie przeznaczonych do pielęgnacji protez,
 • protez zębowych nie należy moczyć w substancjach silnie alkalicznych lub kwaśnych,aby uniknąć uszkodzenia powierzchni,
 • protezy zębowe, które uległy uszkodzeniu, może naprawiać wyłącznie protetyk lub lekarz stomatolog,
 • należy okresowo sprawdzać dopasowanie protez zębowych (szczególnie w przypadku protez stałych).