Estetic  logoCE

tworzywo akrylowe do wykonywania płyt protez polimeryzujące na gorąco

estetic

 • wymaga krótkiego czasu polimeryzacji,
 • cechuje się niską chłonnością wody i śliny,
 • doskonała plastyczność i łatwość kształtowania pod uciskiem prasy nie powoduje
  podwyższenia zwarcia,
 • może być łączone z miękkimi, elastycznymi podścieleniami,
 • przezierność masy pozwala wydobyć naturalny kolor błony śluzowej pacjenta,
 • spełnia wymagania normy PN-EN ISO 20795-1.

Dane techniczne:

 • proporcje mieszania: wagowo proszek/płyn - 2:1,
 • czas przygotowania ciasta: 10-15 min.,
 • czas przydatności ciasta do użycia: 15 min,
 • proces polimeryzacji:
  - puszkę umieścić we wrzącej wodzie (w przypadku grubych protez w zimnej
   i doprowadzić do wrzenia),
  - utrzymywać w temp. 100°C przez 20 min.,
  - studzić w wodzie do temp. pokojowej.
 • zawartość monomeru resztkowego: 1,33 %,
 • wytrzymałość na złamanie: 73,0 Mpa,
 • sprężystość przy zginaniu: 2334 MPa,
 • rozpuszczalność: 0,1 μg/mm3,
 • sorpcja: 22,6 μg/mm3.

Rodzaje:

 • Estetic „10V”- różowe (odcień 10) z żyłkami,
 • Estetic „10” - różowe (odcień 10),
 • Estetic „8V” - różowe (odcień 8) z żyłkami,
 • Estetic "8" - różowe (odcień 8),
 • Estetic „0” - bezbarwne.

Opakowania:

Komplety:

 • 2000 g proszku, 1000 ml płynu,
 • 500 g proszku, 250 ml płynu.

Pojedynczo:

 • 2000 g proszku,
 • 500 g proszku,
 • 1000 ml płynu,
 • 250 ml płynu.

Zastosowanie:

 • do wykonywania płyt podstawowych ruchomych protez zębowych (całkowitych i częściowych)

Właściwości:

 • tworzywo utwardzane w wyniku polimeryzacji na gorąco
 • dzięki doskonałej plastyczności i łatwości kształtowania pod uciskiem prasy nie powoduje podwyższenia zwarcia,
 • może być łączony z miękkimi, elastycznymi podścieleniami,
 • wymaga krótkiego czasu polimeryzacji,
 • cechuje się niską chłonnością wody i śliny dzięki czemu nie ulega żadnym zmianom,
 • przezierność masy pozwala wydobyć właściwy kolor błony śluzowej pacjenta,
 • spełnia wymagania normy PN-EN ISO 20795-1.

Proporcje mieszania:

Zalecane proporcje wagowe proszek/płyn 2:1

Sposób użycia i polimeryzacji:
Do naczynia wlać odpowiednią ilość płynu i stopniowo dosypywać proszek aż do całkowitego nasycenia proszku płynem. Mieszać przez kilkanaście sekund - roztwór powinien mieć konsystencję gęstej śmietany. Zamknąć naczynie szczelnie i pozostawić pod przykryciem na czas ok. 10 -15 minut (w zależności od temperatury otoczenia). Wyższa temperatura przyśpiesza polimeryzację, niższa opóźnia. Sprawdzić łopatką plastyczność - gdy uznamy, że tworzywo osiągnęło stadium największej plastyczności (jest to faza następująca tuż po fazie tzw. “ciągnących się nitek”) należy przystąpić do puszkowania. Formę o temperaturze pokojowej pokrytą warstwą środka izolującego należy wypełnić plastycznym tworzywem i stopniowo prasować pod uciskiem prasy aż do uzyskania kontaktu krawędzi puszki metal/metal. Puszkę pozostawić pod uciskiem prasy na minimum 3÷5 minut, po czym umieścić i ścisnąć w ramce polimeryzacyjnej. Długi okres utrzymywania się plastyczności tworzywa pozwala na jednoczesne wypełnienie nawet kilku form. Puszkę w ramce zanurzyć całkowicie w naczyniu z wrzącą wodą i utrzymywać wrzenie przez czas 20 minut. Wyłączyć źródło ciepła, ostudzić puszkę do temperatury pokojowej i otworzyć.
Wyjąć z puszki spolimeryzowaną protezę. Obrabiać i polerować ogólnie stosowanymi sposobami. W przypadku bardzo grubych i rozległych protez puszkę zanurzyć w zimnej wodzie, doprowadzić do wrzenia i dalej postępować w sposób opisany powyżej.


Producent zaleca umieszczenie w instrukcji dla pacjentów następujących wskazówek:

 • protezy zębowe należy myć szczoteczką do zębów używając pasty do zębów lub innych środków specjalnie przeznaczonych do pielęgnacji protez,
 • protez zębowych nie należy moczyć w substancjach silnie alkalicznych lub kwaśnych, aby uniknąć uszkodzenia powierzchni,
 • protezy zębowe, które uległy uszkodzeniu, może naprawiać wyłącznie protetyk lub lekarz stomatolog,
 • należy okresowo sprawdzać dopasowanie protez zębowych.

Przechowywanie:

W szczelnie zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach dobrze wentylowanych, w miejscach niedostępnych dla dzieci.

Okres trwałości: 3 lata od daty produkcji.

UWAGA:

Płyn łatwopalny, drażniący - unikać wdychania oparów i kontaktu ze skórą i oczami.
W razie kontaktu spłukać obficie wodą, ewentualnie zgłosić się do lekarza okulisty.
Nie wylewać resztek płynu do ujęć kanalizacyjnych. Ostrzega się protetyka przed wdychaniem pyłu podczas wykonywania prac protetycznych. Przy pracach tych zaleca się stosowanie wyciągu i maski przeciwpyłowej.