Estetic Ort Kolor  logoCE

płynne barwniki

estetic ort kolor


  • umożliwiają wykonanie płyt aparatów ortodontycznych w wielu różnych kolorach.

Opakowanie:

Komplet:

  • 4 x 12,5 ml płynu (niebieski, czerwony, żółty, pomarańczowy)

Zastosowanie:
Koncentraty barwne (pomarańczowy, czerwony, niebieski i żółty) sporządzone na bazie płynu Estetic Ort przeznaczone są do zabarwiania przezroczystego tworzywa Estetic Ort, umożliwiając wykonanie kolorowych aparatów ortodontycznych. Koncentraty można mieszać ze sobą w celu uzyskania kolorów innych niż podstawowe.


Sposób użycia:
W celu uzyskania koloru koncentrat barwny w ilości 3 - 5 kropli wymieszać z 5 ml płynu w przeznaczonym do tego celu naczyniu. Przez dodanie większej ilości koncentratu można uzyskać intensywniejszą barwę. Roztwór jest gotowy do natychmiastowego użycia w sposób opisany w instrukcji używania Estetic Ort.


Producent zaleca umieszczenie w instrukcji dla pacjentów następujących wskazówek:

  • aparaty ortodontyczne wykonane z użyciem Estetic Ort Kolor należy myć szczoteczką do zębów używając pasty do zębów lub innych środków specjalnie przeznaczonych do pielęgnacji tego typu wyrobów,
  • nie należy moczyć w substancjach silnie alkalicznych lub kwaśnych, aby uniknąć uszkodzenia powierzchni,
  • aparaty ortodontyczne, które uległy uszkodzeniu, może naprawiać wyłącznie protetyk lub lekarz stomatolog,
  • należy okresowo sprawdzać dopasowanie aparatów ortodontycznych.

Przechowywanie:
W szczelnie zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach dobrze wentylowanych, w miejscach niedostępnych dla dzieci.


Okres trwałości: 3 lata od daty produkcji


UWAGA:
Płyn łatwopalny, drażniący - unikać wdychania oparów i kontaktu ze skórą i oczami. W razie kontaktu spłukać obficie wodą, ewentualnie zgłosić się do lekarza okulisty. Nie wylewać resztek płynu do ujęć kanalizacyjnych. Ostrzega się protetyka przed wdychaniem pyłu podczas wykonywania prac protetycznych. Przy pracach tych zaleca się stosowanie wyciągu i maski przeciwpyłowej.