Estetic Special  logoCE

tworzywo akrylowe samopolimeryzujące do wykonywania tymczasowych koron i mostów

Estetic Special


 • służy do wykonywania koron i mostów poza jamą ustną pacjenta,
 • ma elastyczność i wytrzymałość mechaniczną umożliwiające wykonywanie dużych mostów,
 • dzięki bogatej palecie kolorystycznej (wg wzorców kolorów: uniwersalnego V i WIEDENT) umożliwia wykonanie różnorodnych tymczasowych uzupełnień protetycznych,
 • spełnia wymagania normy PN-EN ISO 10477.

Dane techniczne:

 • proporcje mieszania: wagowo proszek/płyn - 2:1,
 • czas przygotowania ciasta: 2-5 min.,
 • czas przydatności ciasta do użycia: 3,5 min.,
 • proces polimeryzacji: 20 min.; 40-50°C; 2 bary,
 • wytrzymałość na złamanie: 59,1 Mpa,
 • rozpuszczalność: 2,6 μg/mm3,
 • sorpcja: 23,8 μg/mm3.

Opakowania :

Komplety:

 • 100 g proszku (dentyna - 75 g, szkliwo - 25 g), 50 ml płynu:
  kolory V - A1, A2, A3, A4, B2, C2, D3;
  kolory WIEDENT - A2, B3, G1, G2, N3, R1, R5,
 • 100 g proszku, 50 ml płynu w dwóch zestawach:
  kolory V- (po 12,5 g dentyna A1, A2, A3, A4, B2, C2, D3; 12,5 g szkliwo);
  kolory WIEDENT - (po 12,5 g dentyna A2, B3, G1, G2, N3, R1, R5; 12,5 g szkliwo)

Pojedynczo:

 • 50 ml płynu.

Zastosowanie:

 • do wykonywania tymczasowych koron i mostów poza jamą ustną pacjenta

Właściwości:

 • tworzywo samopolimeryzujące,
 • odpowiednia elastyczność i wytrzymałość mechaniczna do wykonywania dużych mostów,
 • możliwość uzyskania idealnego koloru tymczasowego uzupełnienia dzięki bogatej palecie kolorystycznej
  (WIEDENT i V),
 • spełnia wymagania normy PN-EN ISO 10477.

Proporcje mieszania:

Zalecane proporcje wagowe proszek/płyn 2:1


Sposób użycia i polimeryzacji:
Do naczynia wlać odpowiednią ilość płynu i stopniowo dosypywać proszek aż do całkowitego nasycenia proszku płynem. Mieszać przez kilka sekund - roztwór powinien mieć konsystencję gęstej śmietany. Zamknąć szczelnie naczynie i pozostawić pod przykryciem na czas ok. 2 - 5 minut (w zależności od temperatury otoczenia). Wyższa temperatura przyśpiesza polimeryzację, niższa opóźnia. Sprawdzić łopatką plastyczność - gdy uznamy, że tworzywo osiągnęło stadium największej plastyczności (jest to faza następująca tuż po fazie tzw. "ciągnących się nitek") należy przystąpić do nakładania. Plastyczne tworzywo formować na powierzchni modelu i stopniowo prasować w puszce polimeryzacyjnej. Uzupełnienia polimeryzować w wodzie o temperaturze 40-50°C pod ciśnieniem 2 barów przez ok. 10 minut. Korony i mosty po polimeryzacji obrabiać i polerować ogólnie stosowanymi sposobami. .


Producent zaleca umieszczenie w instrukcji dla pacjentów następujących wskazówek:

 • mosty i korony wykonane z tworzywa ESTETIC SPECIAL należy myć szczoteczką do zębów używając pasty do zębów;
 • mosty i korony, które uległy uszkodzeniu, może naprawiać wyłącznie protetyk lub lekarz stomatolog.

Przechowywanie:
W szczelnie zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach dobrze wentylowanych, w miejscach niedostępnych dla dzieci.


Okres trwałości: 5 lat od daty produkcji


UWAGA:
Płyn łatwopalny, drażniący - unikać wdychania oparów i kontaktu ze skórą i oczami. W razie kontaktu spłukać obficie wodą, ewentualnie zgłosić się do lekarza okulisty. Nie wylewać resztek płynu do ujęć kanalizacyjnych. Ostrzega się protetyka przed wdychaniem pyłu podczas wykonywania prac protetycznych i podczas szlifowania koron. Przy pracach tych zaleca się stosowanie wyciągu i maski przeciwpyłowej.