Estetic S  logoCE

tworzywo akrylowe samopolimeryzujące do napraw protez i aparatów ortodontycznych

estetic s


 • zgodne kolorystycznie z tworzywem do wykonywania płyt protez ESTETIC,
 • spełnia wymagania normy PN-EN ISO 20795-1.

Dane techniczne:

Dane techniczne:

 • proporcje mieszania: wagowo proszek/płyn - 2:1,
 • czas przygotowania ciasta: 2-5 min.,
 • czas przydatności ciasta do użycia: 3,5 min.,
 • proces polimeryzacji: 20 min.; 40-50°C; 2 bary,
 • zawartość monomeru resztkowego: 3,46 %,
 • wytrzymałość na złamanie: 62,5 Mpa,
 • sprężystość przy zginaniu: 2043 MPa,
 • rozpuszczalność: 2,6 μg/mm3,
 • sorpcja: 23,8 μg/mm3.

Rodzaje:

 • Estetic S „10V”- różowe (odcień 10) z żyłkami,
 • Estetic S „10” - różowe (odcień 10),
 • Estetic S „8V” - różowe (odcień 8) z żyłkami,
 • Estetic S „8” - różowe (odcień 8),
 • Estetic S „0” - bezbarwne.

Opakowania:

Komplet:

 • 100 g proszku, 50 ml płynu,

Pojedynczo:

 • 100 g proszku,
 • 50 ml płynu.

Zastosowanie:

 • do napraw ruchomych protez zębowych (całkowitych i częściowych) i aparatów ortodontycznych

Właściwości:

 • tworzywo samopolimeryzujące
 • zgodny kolorystycznie z tworzywem do wykonywania płyt protez Estetic
 • spełnia wymagania normy PN-EN ISO 20795-1.

Proporcje mieszania:
Zalecane proporcje wagowe proszek/płyn 2:1


Sposób użycia i polimeryzacji:
Do naczynia wlać odpowiednią ilość płynu i stopniowo dosypywać proszek aż do całkowitego nasycenia proszku płynem. Mieszać przez kilka sekund - roztwór powinien mieć konsystencję gęstej śmietany. Zamknąć szczelnie naczynie i pozostawić pod przykryciem na czas ok. 2 - 5 minut (w zależności od temperatury otoczenia). Wyższa temperatura przyśpiesza polimeryzację, niższa opóźnia. Sprawdzić łopatką plastyczność - gdy uznamy, że tworzywo osiągnęło stadium największej plastyczności (jest to faza następująca tuż po fazie tzw. "ciągnących się nitek") należy przystąpić do nakładania. Plastyczne tworzywo rozprowadzić na przygotowanej do reperacji powierzchni
i stopniowo prasować w puszce polimeryzacyjnej. Polimeryzować w wodzie o temperaturze 40-50°C pod ciśnieniem 2 barów przez ok. 20 minut. Spolimeryzowaną protezę obrabiać i polerować ogólnie stosowanymi sposobami.


Producent zaleca umieszczenie w instrukcji dla pacjentów następujących wskazówek:

 • protezy zębowe należy myć szczoteczką do zębów używając pasty do zębów lub innych środków specjalnie przeznaczonych do pielęgnacji protez,
 • protez zębowych nie należy moczyć w substancjach silnie alkalicznych lub kwaśnych, aby uniknąć uszkodzenia powierzchni,
 • protezy zębowe, które uległy uszkodzeniu, może naprawiać wyłącznie protetyk lub lekarz stomatolog,
 • należy okresowo sprawdzać dopasowanie protez zębowych.

Przechowywanie:
W szczelnie zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach dobrze wentylowanych, w miejscach niedostępnych dla dzieci.


Okres trwałości: 3 lata od daty produkcji


UWAGA:
Płyn łatwopalny, drażniący - unikać wdychania oparów i kontaktu ze skórą i oczami. W razie kontaktu spłukać obficie wodą, ewentualnie zgłosić się do lekarza okulisty. Nie wylewać resztek płynu do ujęć kanalizacyjnych. Ostrzega się protetyka przed wdychaniem pyłu podczas wykonywania prac protetycznych. Przy pracach tych zaleca się stosowanie wyciągu i maski przeciwpyłowej.