Estetic Ort  logoCE

bezbarwne tworzywo akrylowe samopolimeryzujące do wykonywania aparatów ortodontycznych

estetic ort


 • możliwość używania dwiema metodami:
  - nakładanie masy plastycznej,
  - nasypywanie proszku na model i nasączanie monomerem („sól i pieprz”),
 • łatwo barwi się płynnymi barwnikami Estetic Ort Kolor,
 • spełnia wymagania normy PN-EN ISO 20795-2.

Dane techniczne:

 • proporcje mieszania: wagowo proszek/płyn - 3:1,
 • czas przygotowania ciasta: 2-5 min.,
 • czas przydatności ciasta do użycia: 2,5 min.,
 • proces polimeryzacji: 20 min., 40-50°C; 2 bary,
 • wytrzymałość na złamanie: 66,5 MPa,
 • sprężystość przy zginaniu: 2043 MPa,
 • rozpuszczalność: 2,6 μg/mm3,
 • sorpcja: 12,0 μg/mm3.

Opakowania:

Komplety:

 • 2000 g proszku, 1000 ml płynu,
 • 500 g proszku, 250 ml płynu.

Pojedynczo:

 • 2000 g proszku,
 • 500 g proszku,
 • 1000 ml płynu,
 • 250 ml płynu.

Zastosowanie:

 • do wykonywania przezroczystych płyt ruchomych aparatów ortodontycznych;

Właściwości:

 • tworzywo samopolimeryzujące
 • możliwość używania dwiema metodami: I - nakładania masy plastycznej, II - nasypywania proszku
 • łatwo barwi się koncentratami Estetic Ort Kolor
 • spełnia wymagania normy PN-EN ISO 20795-2.

Proporcje mieszania:

Zalecane proporcje wagowe proszek/płyn 3:1

Sposób użycia i polimeryzacji: Do modelu gipsowego należy przymocować woskiem metalowe elementy ortodontyczne. Model pokryty warstwą środka izolującego należy zwilżyć i przystąpić do nakładania tworzywa jedną z niżej opisanych metod. (W przypadku wykonywania kolorowych aparatów ortodontycznych należy na początku pracy zabarwić płyn używając koncentratów Estetic Ort Kolor zgodnie z ich instrukcją używania).

I - metoda nakładania masy plastycznej
Do naczynia wlać odpowiednią ilość płynu i stopniowo dosypywać proszek aż do całkowitego nasycenia proszku płynem. Mieszać przez kilka sekund - roztwór powinien mieć konsystencję gęstej śmietany. Zamknąć szczelnie naczynie i pozostawić pod przykryciem na czas ok. 2 - 5 minut (w zależności od temperatury otoczenia). Wyższa temperatura przyśpiesza polimeryzację, niższa opóźnia. Sprawdzić łopatką plastyczność - gdy uznamy, że tworzywo osiągnęło stadium największej plastyczności (jest to faza następująca tuż po fazie tzw. "ciągnących się nitek") należy przystąpić do nakładania. Plastyczne tworzywo rozprowadzić na powierzchni modelu i stopniowo prasować w puszce polimeryzacyjnej.

II – metoda nasypywania proszku
Na powierzchnię modelu nasypać warstwę proszku i zwilżyć ją płynem. Czynności te należy powtarzać do momentu uzyskania odpowiedniej grubości płyty aparatu ortodontycznego.

Aparaty przygotowane dowolną z opisanych metod polimeryzować w wodzie o temperaturze 40-50°C pod ciśnieniem 2 barów przez ok. 20 minut. Spolimeryzowany aparat ortodontyczny obrabiać i polerować ogólnie stosowanymi sposobami.


Producent zaleca umieszczenie w instrukcji dla pacjentów następujących wskazówek:

 • aparaty ortodontyczne należy myć szczoteczką do zębów używając pasty do zębów lub innych środków specjalnie przeznaczonych do pielęgnacji tego typu wyrobów,
 • aparatów ortodontycznych nie należy moczyć w substancjach silnie alkalicznych lub kwaśnych, aby uniknąć uszkodzenia powierzchni,
 • aparaty ortodontyczne, które uległy uszkodzeniu, może naprawiać wyłącznie protetyk lub lekarz stomatolog,
 • należy okresowo sprawdzać dopasowanie aparatów ortodontycznych.

Przechowywanie:

W szczelnie zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach dobrze wentylowanych, w miejscach niedostępnych dla dzieci.


Okres trwałości: 3 lata od daty produkcji


UWAGA:

Płyn łatwopalny, drażniący - unikać wdychania oparów i kontaktu ze skórą i oczami.
W razie kontaktu spłukać obficie wodą, ewentualnie zgłosić się do lekarza okulisty. Nie wylewać resztek płynu do ujęć kanalizacyjnych. Ostrzega się protetyka przed wdychaniem pyłu podczas wykonywania prac protetycznych. Przy pracach tych zaleca się stosowanie wyciągu i maski przeciwpyłowej
.