Estetic Ort  logoCE

bezbarwne tworzywo akrylowe samopolimeryzujące do wykonywania aparatów ortodontycznych

estetic ort


 • możliwość używania dwiema metodami:
  - nakładanie masy plastycznej,
  - nasypywanie proszku na model i nasączanie monomerem („sól i pieprz”),
 • łatwo barwi się płynnymi barwnikami Estetic Ort Kolor,
 • spełnia wymagania normy PN-EN ISO 20795-2.

Dane techniczne:

 • proporcje mieszania: wagowo proszek/płyn - 3:1,
 • czas przygotowania ciasta: 2-5 min.,
 • czas przydatności ciasta do użycia: 2,5 min.,
 • proces polimeryzacji: 20 min., 40-50°C; 2 bary,
 • wytrzymałość na złamanie: 66,5 MPa,
 • sprężystość przy zginaniu: 2043 MPa,
 • rozpuszczalność: 2,6 μg/mm3,
 • sorpcja: 12,0 μg/mm3.

Opakowania:

Komplety:

 • 2000 g proszku, 1000 ml płynu,
 • 500 g proszku, 250 ml płynu.

Pojedynczo:

 • 2000 g proszku,
 • 500 g proszku,
 • 1000 ml płynu,
 • 250 ml płynu.