Estetic H  logoCE0120

tworzywo akrylowe do wykonywania koron i mostów polimeryzujące na gorąco

Estetic H


 • umożliwia wykonanie naśladujących naturalne zęby trójwarstwowych licówek składających się z szyjki, dentyny i szkliwa,
 • twardość powłok wykonanych z tworzywa ESTETIC H jest zbliżona do twardości zębów naturalnych,
 • zgodne z wzorcami kolorów zębów akrylowych: uniwersalnym V (A1-D4) i WIEDENT (A1 – R5),
 • spełnia wymagania normy PN-EN ISO 10477.

Dane techniczne:

Dane techniczne:

 • proporcje mieszania: wagowo proszek/płyn- 2:1,
 • czas przygotowania ciasta: 15 min.,
 • czas przydatności ciasta do użycia: 13 min.,
 • proces polimeryzacji: - puszkę umieścić we wrzącej wodzie,
  - utrzymywać w temp. 100°C przez 20 min.,
  - studzić w wodzie do temp. pokojowej.
  Powyższy proces przeprowadza się dwukrotnie:
  pierwszy raz dla szyjki i zębiny wymodelowanych razem, drugi raz dla szkliwa.
 • zawartość monomeru resztkowego: 1,33 %,
 • wytrzymałość na złamanie: min. 72,2 Mpa,
 • rozpuszczalność: max. 0,1 μg/mm3,
 • sorpcja: max. 23,1 μg/mm3.

Opakowania:
Komplety:

 • 100 g proszku (szyjka - 25 g, dentyna - 50 g, szkliwo - 25 g), 50 ml płynu
  - w 16 kolorach skali V,
  - w 12 kolorach skali Wiedent (bez B2),
 • 500 g proszku, 250 ml płynu w dwóch zestawach:
  kolory V - (po 60 g dentyna A1, A2, A3, A4, B2, po 40 g dentyna C2, D3; po 60 g szyjka i szkliwo A3);
  kolory WIEDENT - (po 60 g dentyna A1, G1, G2, N3, R1, po 40 g dentyna B3, R5; po 60 g szyjka i szkliwo G2).

Pojedynczo:

 • 50 ml płynu.

Zastosowanie:

 • do licowania koron i mostów

Właściwości:

 • tworzywo utwardzane w wyniku polimeryzacji na gorąco
 • cechuje się stabilnością zabarwienia
 • twardość powłok wykonanych z tworzywa ESTETIC H jest zbliżona do twardości zębów naturalnych
 • zgodny z wzorcami kolorów zębów akrylowych WIEDENT i uniwersalnym V
 • spełnia wymagania normy PN-EN ISO 10477.

Proporcje mieszania:

Zalecane proporcje wagowe proszek/płyn 2:1


Sposób użycia i polimeryzacji:

Do 2 naczyń wlać odpowiednie ilości płynu i do jednego z nich stopniowo dosypywać proszek ustalonej barwy oznakowany ZĘBINA, a do drugiego proszek oznakowany SZYJKA. Mieszać przez kilka sekund tak aby nie powstały pęcherzyki powietrza. Zamknąć naczynie szczelnie i pozostawić pod przykryciem na czas ok. 15 minut (w zależności od temperatury otoczenia). Wyższa temperatura przyśpiesza wstępne pęcznienie, niższa opóźnia.
Koronę pochewkową czy licówki mostu wymodelowane w wosku zapuszkować ogólnie stosowanym sposobem. Po otwarciu, wyparzeniu wosku, nałożeniu warstwy izolującej na powierzchnię gipsu, doprowadzić puszkę do temperatury pokojowej. Na metalowe powierzchnie przeznaczone do licowania nanieść cienką warstwę opakera - lakieru podkładowego Estetic Ekri i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Plastyczne tworzywo SZYJKA umieścić w części przyszyjkowej a pozostałe formować z tworzywa ZĘBINA. Miejsce łączenia obu tworzyw kształtować ukośnie łopatką, zwilżyć monomerem, by nie była widoczna granica pomiędzy warstwami. Poprzez wilgotną warstwę celofanu prasować stopniowo pod uciskiem prasy aż do uzyskania kontaktu krawędzi puszki metal/metal. Puszkę pozostawić pod uciskiem prasy na minimum 1 minutę, po czym umieścić i ścisnąć w ramce polimeryzacyjnej. Puszkę w ramce zanurzyć całkowicie w naczyniu z wrzącą wodą i utrzymywać wrzenie w czasie 20 minut.
Wyłączyć źródło ciepła, doprowadzić puszkę do temperatury pokojowej i otworzyć. Powierzchnie licowaną zeszlifować by stworzyć miejsce dla warstwy SZKLIWA. Z brzegu siecznego i krawędzi stycznych zeszlifować warstwę 1÷1,5 mm stopniowo zmniejszając jej grubość w kierunku szyjki. Proszek SZKLIWO zmieszać z płynem w analogiczny sposób jak ZĘBINĘ czy SZYJKĘ. Powierzchnie zeszlifowanej licówki zwilżyć płynem, nanieść plastyczne tworzywo, kształtować i prasować pod uciskiem prasy. Polimeryzować opisaną powyżej metodą. Obrabiać i polerować ogólnie stosowanymi sposobami.


Producent zaleca umieszczenie w instrukcji dla pacjentów następujących wskazówek:

 • mosty i korony licowane tworzywem ESTETIC H należy myć szczoteczką do zębów używając pasty do zębów i innych środków specjalnie przeznaczonych do pielęgnacji protez;
 • mosty i korony, które uległy uszkodzeniu, może naprawiać wyłącznie protetyk lub lekarz stomatolog;
 • należy przeprowadzać okresowe przeglądy stałych protez zębowych u lekarza stomatologa.

Przechowywanie:
W szczelnie zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach dobrze wentylowanych, w miejscach niedostępnych dla dzieci.


Okres trwałości: 3 lata od daty produkcji


UWAGA:
Płyn łatwopalny, drażniący - unikać wdychania oparów i kontaktu ze skórą i oczami. W razie kontaktu spłukać obficie wodą, ewentualnie zgłosić się do lekarza okulisty. Nie wylewać resztek płynu do ujęć kanalizacyjnych. Ostrzega się protetyka przed wdychaniem pyłu podczas wykonywania prac protetycznych i podczas szlifowania koron. Przy pracach tych zaleca się stosowanie wyciągu i maski przeciwpyłowej.